Teknik Resim Hizmeti

Teknik resim, bir şeyin nasıl çalıştığını veya üretildiğini anlamak üzere yapılan çizim. Mühendisler arasındaki iletişimi en kolay ve en doğru şekilde sağlaması açısından büyük öneme sahip teknik bir alfabedir. Temelde doğrular ve eğrilerin çeşitli şekillerde bir araya gelmesiyle oluşan teknik resim, yapılması istenen konstrüksiyon ve tasarımın kâğıt üzerinde tanımlanması sanatıdır.

Teknik resim, tasarımdan üretime, pazarlamadan kullanıma kadar bir ürünün başından geçen her aşamada ilgili kişilere yol gösterir. Teknik resim, ürünün malzemesini, nasıl imal edileceğini, boyutlarını, toleranslarını, yüzey kalitesini, sertlik değerlerini, ısıl işlemini vb. tüm imalat yöntemlerini daha sonrasında ürünün montajını, taşınmasını ve hatta kullanımını belirli kurallar ve standartlar çerçevesinde anlatır.

Daha önceleri çeşitli takımların (cıvata, somun ve sembol şablonları,aydınger kağıdı, iletki (minkale), gönyeler,kurşun kalemler, silgiler, resim kâğıtları, çini mürekkebi, resim masası, resim tahtası, cetvel, daire şablonu, pistole’ler (yay cetvelleri), yazı şablonları, rapido takımı, T cetveli (85 veya 100 cm), pergel takımı vs.) yardımıyla el ile çizilen teknik resimler, gelişen teknolojiye ayak uydurmuş ve günümüzde büyük bir oranda bilgisayarlarda CAD (Computer-Aided Design) programları yardımıyla çizilmektedir.

teknik resim hizmeti

Üretilecek makine ve aletlerin teknik imalat resimlerinin uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanması.

Teknik Resim Çizimi :

Teknik resim standartlarına uygun imalat resimlerinin çizilmesi
CE,TSE ve patent için uygun teknik resim çizimi
Mevcut çizim ve projelerin bilgisayar ortamına aktarılması
Mevcut teknik resimlerin ya da üç boyutlu çizimlerin revizyonu ve yenilenmesi

Montaj Resmi Çizimi :

  • Ürünlerin montaj resimlerinin çizimi
  • Montaj sırasının resim üzerinde gösterilmesi (Numaralandırma).
  • Parça listesinin hazırlanması.
  • Referansları tanımlı patlamış montaj resmi çizimi.
  • Kurulum (montaj) Kılavuzu ve Kullanım Kılavuzu Hazırlama
  • Ürünlere ait montaj ve kullanım kılavuzları hazırlamak için gerekli çizimler.
  • Ürün fiyat listesi oluşturmak için kullanılacak çizimler.
  • Katalog, kullanma kılavuzu, teknik kitap çalışmaları ile ilgili çizim ve dokümanların hazırlanması
  • Patent, faydalı model gibi belgelendirme başvuruları için teknik resim çizimleri