SolidCAM Tel Erezyon

 

 • 2 eksen ve 4 eksen tezgahları destekler.
 • Sabit ve değişken açılı parçalarla, 4 eksen kontürleri işleme kabiliyeti vardır.
 • Otomatik cep boşaltma ile parça düşmelerini önler.
 • Tamamen kullanıcı kontrollü duraklama noktalarını ve tel kesme şartlarını destekler.

 

Tel erezyon, kısaca özetlemek gerekirse maddenin üzerinde yüksek yoğunlukta elektrik akımı geçirilen bir tel vasıtası ile kesme işidir. Bu işlem tezgâhlarda, farklı elektriksel kutuplara iliştirilen tel elektrot, işlem yapılan parçaya yaklaştığı zamanda elektriksel boşalımlarla sayesinde yüksek bir ısı ortaya çıkmakta ve kısmi metal ergimesi ile parçacık yok edilerek değişiklik sağlanmaktadır. Parçacık kaldırma hızı, her bir kıvılcımdaki enerji miktarı ve her kıvılcımın geçen süresine göre değişiklik göstermektedir.

İşlemin ilk kısmında, yapılan iş parçasının biçimi bir koordinat yüzeyi içerisinde, çizimdeki her bir elemana nokta, daire ve çizgi numaraları isimlendirilerek şekillendirilmektedir.

İşlemin ikinci kısmında ise kesme yolu vasıtası ile esas biçimi ortaya çıkmaktadır. Kesme süreci başlatıldığında tel kesme güzergahını takip ederek kesme süreci bitirilmektedir.

Kesme tezgahları genelde telin çapları 0,05~0,4 mm arasında farklılık gösteren pirinç, molibden ve tungsten tel elektrotlar kullanımı tercih edilmektedir. Bu da ister istemez parça yüzeyinde oluşan maksimum radyus miktarı 0,4 mm yi geçmeyecek hale getirmektedir. Tel erezyon işleme tezgâhlarında genel kural olarak bakır tel (+) , tabla ise (-) yüklü olmalıdır. Kesim işlemi; telin parçaya değmesi ile meydana gelen ark ile gerçekleşmektedir. Ark anında genelde 8000~12000 °C civarında ısı oluşmaktadır
Tel erozyon işlemi ile üretilen bir parçanın tekrar taşlanmasına gerek yoktur.

Herhangi bir üretimin diğer tezgâhlarda işlenmesi mümkün olmayan bölümlerinin sadece telin yarıçapı kadar bir tolerans bırakılarak parçanın işlenmesi mümkün olmaktadır. Ayrıca çok sert olan metaller elektrik iletebilmesi şartı ile işlenmesi mümkün olmaktadır.

Tel erezyon çapaksız üretim gerçekleştirilmesi ve yüzey pürüzlülüğünün başka üretim çeşitlerine göre daha az olması önemli sayılabilecek kazanımlardır. Dezavantajları ise telin düşük talaş kaldırma hızının olması ve kesici boyutunun oldukça sınırlı kapasitesidir.

 

Tel Erezyon Almadan önce bilinmesi gerekenler..

 • İşlenecek (Kesilecek) malzemenin cinsi,
 • İş parçasının boyutları (Tezgah kapasitesinin belirlenmesi için),
 • Kesilecek işin hassasiyeti (Buna göre jeneratör seçimi yapılır),
 • Tezgah kontrol ünitesi (MCU-Machine Control Unit). genelde her firmanın kendine özgü kontrol ünitesi vardır.
 • Açılı kesimler yapılacaksa tezgahın başlığının açılı kesme özelliği dikkate alınmalıdır. (Örneğin 100 mm de 13 derece ya da 100 mm de 26 derece),
 • Gerekiyorsa 6. eksen (Divizör lü kesme),
 • İş parçası bağlama ekipmanları, veller vs.
 • Hassas iş yapılacaksa 0.1-0.3 mm otomatik tel kullanılabilen tezgahlar seçilmeli (Normali 0.25),
 • Servis hizmetleri ve teknik destek,
 • Eğitim hiztleri ve dökuman desteği,
 • Kullanım amacına göre havuzlu ya da püskürtmeli tip tezgah seçilmeli (Havuzlu tip tezgahlar kalıp kesiminde, yedek parça kesiminde ise püskürtmeli tür tercih edilir.)

Ve en önemlisi ise Tel erezyon tezgahımızı hızlı ve stabil kesimler yapabilmemiz için SolidCAM Tel Erezyon yazılımı gereklidir.

 

SolidCAM’s Integrated Wire-EDM Module

solidCAM’s Wire-EDM module supports Profile, Taper, 4X wire cut operations and built-in machine macros. Strategies with variable number of cuts, for various materials and wire types can be applied to different work piece thicknesses.

 • Punch, die and open contour cutting strategies
 • Support of 2x (XY) and 4x (XYUV) cutting
 • Exact machine kinematic definition and controller options stored in virtual machine file
 • Flexible technology database
 • Various options for thread points definition
 • Different corner treatment strategies
 • Tool path preview and a step-by-step simulation

 

Profile

download

 • 2D cuts of vertical walls
 • Support of open and closed contours
 • Custom stop-points for every cutting pass
 • Strategies for removing cores (burn out) for small holes
 • Special handling for external/internal corners
 • Automatic detection of dropped slugs created during the wire cut path

Angle

tel erezyon programı

 • Cutting of walls with constant angle – applied to profile geometry
 • Preview of inclined surface during geometry definition
 • Absolute and relative output of U and V coordinates
 • Different inclination shapes at corners: Conical or Cylindrical
 • Filleted, V-shape, Circle and Groove shapes for internal/external corners

4-Axis Operation

solidcam tel erozyon 4 eksen kesim

 • The 4-Axis operation generates a Wire-EDM cut between two user-defined profiles that are located at different Z-depths
 • You can define the connection points between the profiles to control the wire path
 • You can also define stop points and change cutting conditions along the wire path

Macros

solidcam tel erezyon makro

Custom macros available on the machine can be added to wire cut Machine definition. Also includes simple point geometry input and control of macro parameters.